3e Friese Junior Masters - 2024

Datum
Zaterdag 26 oktober 2024
Locatie

Sportcentrum De Bildtse Slag

Hartman Sannesstraat 9

9076 EB Sint Annaparochie

Leeftijdsklassen

U6   (2020, 2019)

U8   (2018, 2017)

U10 (2016, 2015)

U12 (2014, 2013)

U15 (2012, 2011, 2010)

Gewichtsklassen
Worden bepaald op grond van de inschrijvingen. Zorg voor opgaven met het werkelijke gewicht van de judoka's.
Indeling
Zoveel mogelijk splitsing op kleur band (t.m. oranje band en vanaf groene band en hoger). Zorg voor opgaven met de juiste kleur band van de judoka's.
Band indeling

U15            : Wit, Geel, Oranje en Groen of hoger
U12 / U10 : Wit, Geel en Oranje of hoger
U8   / U6   : Op band en slip (indien mogelijk)

Wedstrijdsysteem
Poulesysteem = halve competitie.
Reglementen
De wedstrijdreglementen van de JBN zijn van kracht.
Prijzen
Voor alle deelnemers is er een prijs beschikbaar.
Coaches / Begeleiders
1 tot 10 deelnemers: 1 coachbandje
11 tot 20 deelnemers: 2 coachbandjes
21 tot 30 deelenemers: 3 coachbandjes etc.

In de sporthal worden uitsluitend coaches / begeleiders met goed zichtbare coachbandjes toegelaten. Bij wisseling van coach het oude bandje omruilen voor een nieuwe. Coaches / begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun judoka's.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 per deelnemer.
Inschrijven

Inschrijven kan uitsluitend elektronisch via deze link.

 

Het inschrijfgeld kan worden voldaan op bankrekening NL29ABNA0584682476 ten name van: Stichting “Judosport 4 All” te Stiens, onder vermelding van de naam van de vereniging en het aantal deelnemers.

 

De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld uiterlijk 28 september 2024 op onze rekening is bijgeschreven. Bij afmeldingen ná 28 september 2024 wordt het inschrijfgeld niet terug gestort.

Sluitingsdatum
Inschrijvingen dienen uiterlijk 28 september 2024 door de organisatie te zijn ontvangen.
Deelnemerskaarten

Deze zullen ruim (2 tot 3 weken) voor de toernooi-datum worden opgestuurd samen met alle gegevens m.b.t. het toernooi.

Weging
Alle deelnemers dienen voor aanvang van de wedstrijden te worden gewogen op het op de deelnemerskaart vermelde tijdstip.

Op de wedstrijddag zelf kan, indien mogelijk, worden overgeschreven naar een andere gewichtsklasse tegen betaling van € 5,00.
Wijzigingen
Wijzigingen in gewicht of kleur band kunnen tot uiterlijk 19 oktober 2024 worden doorgegeven per e-mail naar  friesejuniormasters@gmail.com.
Toegang
De tribune entree bedraagt € 3,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar gratis entree.
Aansprakelijkheid
Deelname is voor eigen risico. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door ongevallen, vermissing of diefstal van eigendommen etc.

Laat geen spullen van waarde in de kleedkamers achter!
Privacy
Door zich te registreren voor het toernooi gaan de deelnemers akkoord met de elektronische opslag van hun voor de wedstrijd relevante gegevens en met het publiceren daarvan in mededelingen, op internet of in andere publicaties. Hetzelfde geldt voor de foto- en video-opnamen.