15e Friese Masters - 2024

Datum

Zaterdag 20 april 2024

Locatie

Sportcomplex "it Gryn"

Ieleane 1

9051 LP  Stiens

Wedstrijdsysteem
Dubbele eliminatie, nationaal systeem.
Poulesysteem bij 6 deelnemers of minder.
Reglementen
De wedstrijdreglementen van de JBN zijn van kracht.
Dangraadpunten

Het is mogelijk om behaalde punten ten behoeve van een dan-examen bij te laten schrijven. Voor aanvang van de wedstrijden melden bij de hoofdjury.

Leeftijds- en gewichtsklassen

Meisjes/dames

Gewichtsklassen
U10 (2016, 2015) -20 -22 -25 -28 -32 -36 +36
U12 (2014, 2013) -25 -28 -32 -36 -40 -44 +44
U15 (2012, 2011, 2010) -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63
U18 (2009, 2008, 2007) -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70
18+ (2006 en eerder) -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78

Jongens/heren

Gewichtsklassen
U10 (2016, 2015) -21 -24 -27 -30 -34 -38 +38
U12 (2014, 2013) -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50
U15 (2012, 2011, 2010) -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66
U18 (2009, 2008, 2007) -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90
18+ (2006 en eerder)

-55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100

De organisatie behoudt zich het recht voor gewichtsklassen en/of leeftijdsklassen samen te voegen en/of aan te passen indien daartoe aanleiding is (b.v. bij onvoldoende deelname in bepaalde klasses).

Coaches / Begeleiders

1 tot 10 deelnemers: 1 coachbandje
11 tot 20 deelnemers: 2 coachbandjes
21 tot 30 deelenemers: 3 coachbandjes etc.

In de sporthal worden uitsluitend coaches / begeleiders met goed zichtbare coachbandjes toegelaten. Bij wisseling van coach het oude bandje omruilen voor een nieuwe. Coaches / begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun judoka's.

Uitnodiging

Uitgenodigd zijn judoka's van alle bij de JBN aangesloten sportscholen en verenigingen en buitenlandse judoka’s die zijn aangesloten bij een sportbond die erkend is door de Internationale Judo Federatie.

Inschrijven

Inschrijven en betalingen uitsluitend via het JBN Toernooipakket.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt €15,00 per deelnemer.
Sluitingsdatum

Inschrijvingen dienen uiterlijk 23 maart 2024 door de organisatie te zijn ontvangen.

Deelnemerskaarten
Deze zullen ruim (2 tot 3 weken) voor de toernooi-datum worden opgestuurd samen met alle gegevens m.b.t. het toernooi.
Weging

Alle deelnemers dienen voor aanvang van de wedstrijden te worden gewogen op het op de deelnemerskaart vermelde tijdstip. De weegschalen zijn geijkt. Een eventueel 2e weging is bindend. Bij de weging dient op verzoek een geldig judo-paspoort en betaalbewijs getoond kunnen worden.

Weegtijden: 1e blok van 7:45 tot 8:30, doorlopende weging vanaf 9:15.

De weging is strikt! Overschrijding van de opgegeven gewichtsgrens kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het toernooi. Op de wedstrijddag zelf kan, indien mogelijk, worden overgeschreven naar een andere gewichtsklasse tegen betaling van € 5,00.

Gewichtswijzigingen
Via een e-mail aan friesemasters@gmail.com (door eigen vereniging/coach) tot uiterlijk 18 april 2024.
Toegang
De tribune entree bedraagt € 3,00 per persoon, inclusief programma boekje. Kinderen tot 12 jaar gratis entree.
Aansprakelijkheid
Deelname is voor eigen risico. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door ongevallen, vermissing of diefstal van eigendommen etc.

Laat geen spullen van waarde in de kleedkamers achter!
Privacy

Door zich te registreren voor het toernooi gaan de deelnemers akkoord met de elektronische opslag van hun voor de wedstrijd relevante gegevens en met het publiceren daarvan in mededelingen, op internet of in andere publicaties. Hetzelfde geldt voor de foto- en video-opnamen.