2e Friese Team Masters - 2024

Open Friese teamkampioenschappen judo.

Datum
Zondag 27 oktober 2024
Locatie

Sportcentrum De Bildtse Slag
Hartman Sannesstraat 9
9076 EB Sint Annaparochie

Wedstrijdsysteem

Poulesysteem.

Afhankelijk van deelname: Poules van 4 teams (minimaal 3 partijen). Daarna een winnaars poule (de nummers 1 en 2 gaan door). Bij voldoende ruimte eventueel een verliezers ronde.

Klassen

Dames/Meisjes teams

Gewichtsklassen
U12 (2016, 2015, 2014, 2013) -28, -32, -36, -40, +40 (max. 48)
U15 (2012, 2011, 2010) -44, -48, -52, -57, +57
U18 (2009, 2008, 2007) -48, -52, -57, -63, +63
U21 (2006, 2005, 2004) -52, -57, -63, -70, +70

Heren/Jongens teams

Gewichtsklassen
U12 (2016, 2015, 2014, 2013) -30, -34, -38, -42, +42kg (max. 50,4)
U15 (2012, 2011, 2010) -38, -42, -46, -50, -55, -60, +60
U18 (2009, 2008, 2007) -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
U21 (2006, 2005, 2004) -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90
Reglementen

De wedstrijdreglementen van de JBN zijn van kracht.

Per leeftijdscategorie kan een judoka in één team deelnemen. Heeft een club meerdere teams in één leeftijdscategorie dan mag een judoka alleen deelnemen in het team waarin hij is gewogen. Een judoka mag wél worden opgesteld in een team in een leeftijdscategorie hoger. De judoka hoeft zich dan alleen maar te melden op het tijdstip dat het eerste team waarin hij is opgesteld zich moet melden bij de weging.

Een team mag bestaan uit judoka's van meerdere clubs uit één district.

Coaches / Begeleiders
Per ingeschreven team: 1 coachbandje

In de sporthal worden uitsluitend coaches / begeleiders met goed zichtbare coachbandjes toegelaten. Bij wisseling van coach het oude bandje omruilen voor een nieuwe. Coaches / begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun judoka's.
Uitnodiging
Uitgenodigd alle bij de JBN aangesloten sportscholen en verenigingen en buitenlandse verenigingn die zijn aangesloten bij een sportbond die erkend is door de Internationale Judo Federatie.
Inschrijven

Download het registratieformulier van onze  download pagina om in te schrijven voor de Friese Team Masters. Stuur dit formulier volledig ingevuld aan e-mail adres  friesemasters@gmail.com.

 

Let erop dat u na inschrijving per e-mail een bevestiging ontvangt!

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 85,00 per team.

 

Het inschrijfgeld kan worden voldaan op bankrekening NL29ABNA0584682476 ten name van: Stichting “Judosport 4 All” te Stiens, onder vermelding van de naam van de vereniging en het aantal teams.

Sluitingsdatum
Inschrijvingen dienen uiterlijk 12 oktober 2024 door de organisatie te zijn ontvangen.
Weging
Alle judoka's van de deelnemende teams dienen voor aanvang van de wedstrijden te worden gewogen. De weegschalen zijn geijkt. Een eventueel 2e weging is bindend. Bij de weging dient op verzoek een geldig judo-paspoort en betaalbewijs getoond kunnen worden.
Toegang
De tribune entree bedraagt € 5,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar gratis entree.
Aansprakelijkheid
Deelname is voor eigen risico. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door ongevallen, vermissing of diefstal van eigendommen etc.

Laat geen spullen van waarde in de kleedkamers achter!
Privacy
Door zich te registreren voor het toernooi gaan de deelnemers akkoord met de elektronische opslag van hun voor de wedstrijd relevante gegevens en met het publiceren daarvan in mededelingen, op internet of in andere publicaties. Hetzelfde geldt voor de foto- en video-opnamen.